Sakkyndig virksomhet

SAKKYNDIG VIRKSOMHET

M Masseforflytningsmaskiner


 • MX Alle typer


 • M1 Doser
 • M2 Gravemaskin
 • M3 Veihøvel
 • M4 Hjullaster
 • M5 Gravelaster
 • M6 Dumper
 • M7 Skraper

R Løfteredskaper


 • RX Alle typer


 • R1 Kjetting
 • R2 Fiber
 • R3 Ståltausstropper
 • R4 Løst utstyr (plateklyper, øyebolter, sjakler, stålkasser, pallegafler, osv.)
 • R5 Løfteåk
 • R6 Annet utstyrG Løfteinnretninger for hengende last


 • G8 Kraner montert på kjøretøy
 • G20 Fastmonterte hydrauliske kraner

TA KONTAKT